d6155866-4f85-4c9f-8882-cf5dab990379-me.JPG

Mitä asioita haluan Kan­ga­sal­la viedä eteenpäin

Jotta Kangasala voi olla tulevaisuudessa yhtä hyvä – ja parempikin – paikka kuin nyt, on kaksi asiaa, joissa meidän on yhdessä onnistuttava. Nämä kaksi ovat lapset ja nuoret sekä vahva talous. Näistä asioista riippuu se, millainen kaupunkimme on tulevaisuudessa ja millaisia palveluita voimme tarjota kaupunkilaisille vauvasta vaariin.

Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret ovat yhteinen asiamme. Vanhempien lisäksi meidän kaikkien tehtävänä on olla luomassa heille hyvää kasvuympäristöä, osoittaa välittämistä ja taata mahdollisuudet tasapainoiseen kasvuun. Kannatan lämpimästi ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluita niin lapsille kuin perheille. Suomalainen neuvolajärjestelmä on ollut huikea menestystarina, ja sellainen voi tulla vaikkapa koko­nais­kou­lu­päi­väs­tä. Kokonaiskoulupäivä tarkoittaa sitä, että lasten harrastustoimintaa nivotaan koulupäivän yhteyteen.


Jotta Kangasala voi olla mahdollisimman hyvä paikka kasvaa, tulee päivähoidon, koulujen ja harrastusten olla laadukkaita ja saavutettavissa. Meillä on erilaisia asumiseen liittyviä tarpeita eri elämänvaiheissa. Kaupungin tulee tarjota erilaisia tontteja sekä joustavaa ja nopeaa kaavoitusta. Sujuvat liikenneyhteydet sekä kaupungin sisällä että Tampereen suuntaan palvelevat koko seutukunnan kehitystä. Liikenneyhteyksissa on huomioitava niin julkista liikennettä, omaa autoa kuin kevyttä liikennettä käyttävät.

Vahva talous

Meistä jokaisen tulisi olla kiinnostunut taloudesta. Vain kunnossa oleva talous voi taata hyvät palvelut meille kaikille silloin, kun niitä eniten tarvitsemme. Kireän verotuksen maassa kun­nal­lis­ve­ro­pro­sen­tin nostaminen ei ole enää mahdollista. Sen sijaan voimme panostaa siihen, että saamme Kangasalle lisää yrityksiä täällä jo toimivien noin 2000 yrityksen lisäksi. Menestyvät yritykset tuovat lisää työpaikkoja ja vahvistavat yhteisöveropohjaa.


Koska asun Ruutanassa, seuraan kiinnostuneena Tarastenjärven kiertotalousalueen kehittymistä.  On hienoa, että Kangasalla on yrityksiä ja osaamista, jotka vahvistavat kestävää kehitystä.


Va­paa­eh­tois­toi­min­taa ja kolmannen sektorin mukanaoloa tukemalla voimme lisätä hyvinvointia ilman kustannusten karkaamista. Ruutanassa asuvana odotan innolla Ruutanan monitoimitalon valmistumista ja olen iloinen siitä, että saamme kaikenikäisiä asukkaita palvelevat puitteet. Se tuo monipuolista toimintaa ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia lähelle.

Si­vu­rai­teel­la – muutama sana lä­hi­ju­na­lii­ken­tees­tä

Kunta tai kaupunki voi vaikuttaa moniin asioihin, mutta maantieteellistä sijaintiaan se ei voi muuttaa. Kangasalan erinomainen sijainti Tampereen kyljessä paranee entisestään lähijunaliikenteen myötä. Lähijunaliikenteen käynnistäminen Ruutanasta, Asemalta ja Vatialasta on järkevää, kun infrastruktuuri on olemassa ja kaupungin asukasmäärä kasvussa.


Kangasalan kaltaisessa kaupungissa monille oma auto on arjen välttämättömyys. Sen ja joukkoliikenteen sujuvaa yhdistämistä voidaan tukea panostamalla riittäviin lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­mah­dol­li­suuk­siin.

Tutustu tavoiteohjelmaan 2021-2024 Kangasalan kokoomuksen sivuilla.


Tutustu myös kokoomuksen kuntavaaliohjelmaan puolueen verkkosivuilla.

Yh­teys­tie­dot

Anna-Maria Muhonen

annu.muhonen(a)gmail.com

040 510 2520

Kes­kus­tel­laan!

En ole koko Kangasalan kaikkien asioiden asiantuntija ja siksi olen kiinnostunut kuulemaan sinun ajatuksistasi ja huolenaiheistasi. Ota rohkeasti yhteyttä!


Vastaan puhelimeen pääsääntöisesti arki-iltoina ja viikonloppuisin. Muussa tapauksessa jätä soittopyyntö!


Tehdään yhdessä entistä parempi Kangasala!